ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

Εάν σας βρίσκει σύμφωνους η προσπάθεια του Δικτύου υπάρχουν πολλοί τρόποι να την υποστηρίξετε:


Διάδοση των απόψεών του με ελεύθερη αναπαραγωγή των κειμένων του, οργάνωση εκδηλώσεων με ομιλητές στελέχη του Δικτύου κ.α.
Ηθική υποστήριξη, με επιστολές, διάδοση σε γνωστούς, συζητήσεις με φίλους, δικτύωση με άλλες οργανώσεις στις οποίες συμμετέχετε.
Υλική υποστήριξη, με παροχή βιβλίων, άρθρων και άλλων χρήσιμων υλικών και μέσων, δωρεές, συνδρομές, προσφορές, κλπ.
Πρακτική υποστήριξη, με μεταφράσεις κειμένων στα αγγλικά, υποστήριξη από φίλους με γνώσεις και εμπειρία στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στο στήσιμο ιστοσελίδων κ.α.


Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας


ταχυδρομικά: Φιλίππου 51, 54631 Θεσσαλονίκη,
τηλεφωνικά: 2310-222504, 2310.409770,
με fax: 2310.421196
ηλεκτρονικά: ecology-trem@nath.gr