corn gmostop.org ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ stop gmo

Ποιοί είμαστε

ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ

Το Δίκτυο Θεσσαλονίκης Ενάντια στα Μεταλλαγμένα είναι ένα μια συνεργασία περιβαλλοντικών, οικολογικών, καταναλωτικών, βιοκαλλιεργητικών, και εκπαιδευτικών οργανώσεων, που συμφωνούν στην κοινή θέση ότι η τεχνολογία της γενετικής τροποποίησης οργανισμών είναι ακόμη ατελής και επικίνδυνη (ίσως και ηθικά επιλήψιμη) και οι εφαρμογές της στη φύση και τη γεωργία αποτελούν επικίνδυνα πειράματα με πιθανές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία, για το περιβάλλον και για την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ισορροπία των ανθρώπινων κοινωνιών. Στο Δίκτυο, εκτός από οργανώσεις, συμμετέχουν και μεμονωμένα άτομα.

Στόχοι

Επιδίωξή μας αποτελεί η υποστήριξη του διαλόγου, της συνεννόησης, της αλληλοενημέρωσης, της συλλογικής έκφρασης και της ανάληψης πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων από τις οργανώσεις που συμμετέχουν και συμφωνούν να συνεργαστούν με στόχο:

α) την εξασφάλιση ευρύτερης συσπείρωσης κοινωνικών φορέων, νομαρχιακών και δημοτικών συμβουλίων γύρω από το αίτημα μιας Ελλάδας ελεύθερης από μεταλλαγμένα,

β) την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για θέματα γενετικής μηχανικής,

γ) την άσκηση κριτικής σε αρνητικές όψεις και εφαρμογές αλλά και στις ίδιες τις φιλοσοφικές βάσεις, τις επιστημονικές αποφάσεις και τις ερευνητικές κατευθύνσεις της γενετικής μηχανικής,

δ) την έκφραση εναλλακτικών προτάσεων,

ε) την έμπρακτη διαμαρτυρία με μη-βίαια μέσα σε αποφάσεις και εφαρμογές της γενετικής μηχανικής, για τις οποίες υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις σοβαρών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία, στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, στις δημοκρατικές αρχές και στο φυσικό περιβάλλον, με τη σαφή επιδίωξη να σταματήσει η συγκεκριμένη κάθε φορά εφαρμογή μέχρι ο υπεύθυνος φορέας (το επιστημονικό ίδρυμα που θέλει να πειραματιστεί στη φύση με καινοφανείς οργανισμούς ή η εταιρεία που προτίθεται να προβεί στην εμπορική εκμετάλλευση της εφαρμογής) να παρέχει αδιαμφισβήτητα στοιχεία για τη βιολογική, κοινωνική και περιβαλλοντική ασφάλεια της προτεινόμενης εφαρμογής και

στ) τη διεθνή δικτύωση και συνεργασία με αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Επιδίωξη του δικτύου αποτελεί η υποστήριξη του διαλόγου, της συνεννόησης, της αλληλοενημέρωσης, της συλλογικής έκφρασης και της ανάληψης πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων από τις οργανώσεις που συμμετέχουν και συμφωνούν να συνεργαστούν με στόχο:

α) την εξασφάλιση ευρύτερης συσπείρωσης κοινωνικών φορέων, νομαρχιακών και δημοτικών συμβουλίων γύρω από το αίτημα μιας Ελλάδας ελεύθερης από μεταλλαγμένα,

β) την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για θέματα γενετικής μηχανικής,

γ) την άσκηση κριτικής σε αρνητικές όψεις και εφαρμογές αλλά και στις ίδιες τις φιλοσοφικές βάσεις, τις επιστημονικές αποφάσεις και τις ερευνητικές κατευθύνσεις της γενετικής μηχανικής,

δ) την έκφραση εναλλακτικών προτάσεων,

ε) την έμπρακτη διαμαρτυρία με μη-βίαια μέσα σε αποφάσεις και εφαρμογές της γενετικής μηχανικής, για τις οποίες υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις σοβαρών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία, στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, στις δημοκρατικές αρχές και στο φυσικό περιβάλλον, με τη σαφή επιδίωξη να σταματήσει η συγκεκριμένη κάθε φορά εφαρμογή μέχρι ο υπεύθυνος φορέας (το επιστημονικό ίδρυμα που θέλει να πειραματιστεί στη φύση με καινοφανείς οργανισμούς ή η εταιρεία που προτίθεται να προβεί στην εμπορική εκμετάλλευση της εφαρμογής) να παρέχει αδιαμφισβήτητα στοιχεία για τη βιολογική, κοινωνική και περιβαλλοντική ασφάλεια της προτεινόμενης εφαρμογής και

στ) τη διεθνή δικτύωση και συνεργασία με αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Μικρή ιστορική αναδρομή

Δράση ενάντια στα μεταλλαγμένα στη Θεσσαλονίκη υπήρχε ήδη από το 1997. Οι πρωτοβουλίες όμως δικτυώθηκαν το 2000, έτος που εκδόθηκε σε 2.000 αντίτυπα με τη μορφή φυλλαδίου και η μπροσούρα με τίτλο «Ενάντια στον τεχνοφασισμό των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων και των πολυεθνικών», το οποίο υπέγραφαν 15 οργανώσεις και αποτελεί και σήμερα βασικό κείμενο-θέση του δικτύου (Κείμενο Θέσης). Εκδόθηκε, ακόμη, ένα περιληπτικό κείμενο σε 30.000 αντίτυπα ενώ πραγματοποιήθηκαν και μια σειρά εκδηλώσεων και παρεμβάσεων. Η πιο σημαντική από τις παρεμβάσεις είχε ως αποτέλεσμα τον Απρίλιο του 2002 την ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ενάντια στην πειραματική καλλιέργεια μεταλλαγμένου ρυζιού στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Ήταν μια πρωτοβουλία μέσω του νομαρχιακού συμβούλου της «Οικολογίας-Αλληλεγγύης /Συνασπισμού των Πολιτών» και στελέχους του Δικτύου Μιχάλη Τρεμόπουλου (σε συνεργασία με τον Τάσο Κουράκη, αν. καθηγητή του Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ και δημοτικό σύμβουλο Θεσσαλονίκης), που το Μάρτιο του 1999 είχε συμβάλει καθοριστικά ώστε να εξασφαλιστεί επίσης ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ενάντια στην πειραματική καλλιέργεια μεταλλαγμένου καλαμποκιού και βαμβακιού στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Στις 6.12.03 το ίδιο στέλεχος του Δικτύου έγραψε, κατέθεσε μαζί με άλλους και εξασφάλισε ομόφωνο ψήφισμα από το 9ο συνέδριο της Ε.Ν.Α.Ε. (Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας) στη Βέροια. Στις 11.12.03 το Νομαρχιακό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης ήταν το πρώτο που αποφάσισε ομόφωνα να υιοθετήσει τη σχετική απόφαση της Ε.Ν.Α.Ε. και να μη δεχτεί μεταλλαγμένες καλλιέργειες στο Νομό Θεσσαλονίκης (Ψήφισμα Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσ/νίκης).

Ακολούθησε μια χρονιά που -μετά από εργώδεις προσπάθειες του ενωμένου κινήματος ενάντια στα μεταλλαγμένα- όλα τα Νομαρχιακά Συμβούλια της χώρας εξέδωσαν παρόμοια ψηφίσματα και στις 17.12.04 το 10ο συνέδριο της Ε.Ν.Α.Ε. πήρε μια νέα σημαντική απόφαση ενάντια στα μεταλλαγμένα (Ψήφισμα Ε.Ν.Α.Ε. 2004).

Τα ψηφίσματα αυτά μπορεί να τα κατεβάσει όποιος/α ενδιαφέρεται και από την ιστοσελίδα της ΕΝΑΕ: http://www.enae.gr/html/DRASEIS-deltia-typou.htm

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο Μ. Τρεμόπουλος απηύθυνε επιστολή προς όλους τους εμπλεκόμενους στο κίνημα ενάντια στα μεταλλαγμένα, ζητώντας ενότητα (Έκκληση για ενότητα). Την πρόταση υιοθέτησαν διάφορα μεμονωμένα άτομα αλλά και το «Πανελλαδικό Δίκτυο κατά των Μεταλλαγμένων», η μια από τις δύο βασικές συνιστώσες του κινήματος, που προέκυψαν από τη διάσπαση του Μαρτίου του 2004 ενώ η άλλη, η «Πανελλαδική Κίνηση κατά των γ.τ.ο.» σιώπησε.

Το Δίκτυο ενάντια στα μεταλλαγμένα της Θεσσαλονίκης συνεργάζεται στενότερα με τα Δίκτυα της Μαγνησίας και της Κρήτης αλλά και το Πανελλαδικό Δίκτυο και ελπίζει σε έναν κοινό συντονισμό όλων των δυνάμεων σε μια minimum βάση, χωρίς σκοπιμότητες και αποκλεισμούς.

Η ηλεκτρονική σελίδα στο διαδίκτυο, που ξεκίνησε το Νοέμβρη του 2003 (ως www.metallagmena-stop.org) και τροποποιήθηκε τον Απρίλιο του 2005 (σε www.gmostop.org), εξυπηρετεί τους προαναφερθέντες στόχους και θέλει να προωθήσει την πιο στενή συνεργασία όλων των αντίστοιχων πρωτοβουλιών και δικτύων στην Ελλάδα.

Οργανώσεις που αποτελούν το Δίκτυο

 1. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
 3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
 4. ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ
 5. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 6. ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 7. ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 8. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΘΕΡΜΗΣ
 9. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ «ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ»
 10. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 11. ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
 12. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ-ΚΕΠΚΑ
 13. ΔΗΩ (οργανισμός πιστοποίησης και ελέγχου βιολογικών προϊόντων)
 14. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ (οργανισμός πιστοποίησης και ελέγχου βιολογικών προϊόντων)
 15. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -ΠΕΕΚΠΕ
 16. ΖΩΟΦΙΛΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΑΡΓΟΣ»
 17. Δημοτική και Νομαρχιακή Κίνηση Πολιτών «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
 18. Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία «ΑΝΤΙΓΟΝΗ»